Monday, March 18th, 2013

Sven-Erik Thor förstärker vindteknikbolaget AQSystems styrelse

AQSystem har tillfört sin styrelse ytterligare kompetens genom att utse Sven-Erik Thor till ny ledamot. Sven-Erik har lång erfarenhet av Vindkraftsindustrin och har tidigare arbetat som forskningsansvarig inom Vattenfall vindkraft.

“Sven-Erik har genom sin erfarenhet från vindenergiområdet värdefulla kunskaper och kontakter från branschen i Sverige och Internationellt. Inte minst är Sven-Eriks tid som forskningsansvarig för Vattenfall vindkraft värdefull för oss och vi är mycket glada över att kunna knyta Sven-Erik till företagets styrelse.” säger AQSystems ordförande Mats Hurtig.

“Den internationella marknaden för AQ500 Wind Finder står inför en stark tillväxt och AQSystem har nu visat att de har produkter som är klara för ett internationellt genombrott. Det gör att jag är övertygad om att bolaget står inför en stor omsättningstillväxt där jag i styrelsen hoppas kunna bidra med hur vi ska nå ut till våra internationella intressenter” säger Sven-Erik Thor.

Kontaktperson
Pelle Hurtig, VD AQSystem
+46 (0) 8 776 40 86
pelle.hurtig@aqs.se

Om AQSystem
AQSystem tillverkar fjärranalysinstrument och erbjuder kvalificerade konsulttjänster. Företagets AQ500 Wind Finder system är en produkt för mätning av vindförhållanden i samband med projektering av vindparker. Huvudkontoret och tillverkningen ligger i Tyresö utanför Stockholm.

AQSystem Stockholm AB, +46 (0) 8 776 40 86, info@aqs.se

Press contact

Pelle Hurtig

+46 (0) 8 776 40 86
pelle.hurtig@aqs.se