Friday, September 2nd, 2011

AQSystem expanderar, öppnar nytt kontor i Göteborg

För att fortsätta den positiva utvecklingen av företaget har AQSystem valt att expandera verksamheten genom att öppna ett nytt kontor i Göteborg. Detta innebär att AQSystem kommer närmare sina kunder i södra Sverige. AQSystem har i och med expansionen anställt två nya medarbetare , Lasse Johansson och Johan Hansson som tidigare arbetade på VPC, Vattenfall Power Consultant.

Pelle Hurtig, VD AQSystem: “Vi är mycket glada över att få välkomna Vattenfalls experter till AQSystem. Nyrekryteringen innebär att vi får medarbetare med gedigen erfarenhet från vindanalyser och produktionsberäkningar baserade på både fjärranalysteknik och traditionella mastmätningar. Vi kan nu erbjuda våra kunder mer kompletta paket när det gäller etablering av nya vindparker om allt från rekognosceringsfasen fram till slutlig analys. Vi har fått många förfrågningar och vi ser en stor potential för denna typ av tjänster. Intresset för en förnybar och utsläppsfri energiproduktion fortsätter att öka och där ser vi utbyggnaden av Vindkraften som en viktig förutsättning och vår produkt AQ500 Wind Finder som ett viktigt instrument för att undersöka de faktiska vindresurserna.”

The History

In the 1960's we were focused on helping pilots to land properly...